Whatsapp

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ

AYOKİ LTD. olarak, tüm çalışanlarımızın tam iştiraki ile, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ettiğimiz Entegre Sistem Politikamız aşağıdaki gibidir.

Sunumunu gerçekleştirdiğimiz hizmetimizi, planlanan zamanda ve doğru üretim teknikleri ve doğru üretim şekilleri ile, standartlara bağlı kalmak temel politikamızdır.

Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğimizi taahhüt ederek,

Mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

Olumsuz çevre etkilerini azaltmak için, kirliliğin önlenmesi ve kaynakta azaltım faaliyetleri yürütmek,

Tüm çalışanlarımızın kişisel koruyucu ekipman kullanımı farkındalığını arttırarak, İSG kural ve yönetmeliklerine tam uyarak, iş kazası gerçekleşmesini önleyerek,

Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmeyi,

Yetkinlikleri sürekli arttırılan personelimizle İSG talimatlarına uyarak, tehlikeleri ortadan kaldırarak, riskleri azaltmak, kazaların oluşmasına engel olmayı,

Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı,

Ülke ekonomisi ve üretime katkı sağlamayı,

Müşterilerimizin istek ve şartlarını yasalar ve teknik mevzuata uygun olarak karşılayarak memnuniyetini artırmak

Çevre bilincinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri arttırarak, ürünlerimizi çevreye ve doğaya saygılı olarak üretmektir.


GENEL MÜDÜR

SERTİFİKALARIMIZ

Copyright © 2021 | Ayoki Protection | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen ® Yazılım